Industriservice

Inre industriservice

Till inre industriservice räknar vi arbeten med truck upp till 3,5 ton, skylift eller saxlift (certifikat finns). Här ingår även pallställnings­byggnationer, div. flyttningar och rengöring av maskiner, inre städning, rivningsarbeten samt byggnadsarbeten.

Yttre industriservice

Vi erbjuder fastighetsskötsel så som gräsklippning, häckklippning, höst- och vårstädning, slyröjning, ogräsbekämpning, skräpplockning, snöröjning och halkbekämpning. Vi utför även skötsel och tillsyn året runt, div. transporter samt lastning och lossning.

MENY

Hem

Fastighetsskötsel

Trädgårdsskötsel

Industriservice

Markservice

Övriga tjänster

Kontakt